Polityka prywatności

Niniejsza Polityka prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych pozyskanych od Państwa przez Witrynę sklepu internetowego sklep.hemar.com.pl, prowadzoną przez HEMAR Family Sp. z o.o. Sp.k., z siedzibą w Woli Hankowskiej, ul. Dworska 12, 42-233 Mykanów,

zarejestrowaną pod nr KRS 0000819906

NIP 5732481160

REGON 151998926

Podanie danych osobowych, a także zgoda na ich przetwarzanie są całkowicie dobrowolne. Wszelkie przekazane nam dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w zakresie i celu, na jaki wyrazili Państwo zgodę. W przypadku nie podania nam niezbędnych do realizacji zamówienia danych i nie wyrażenia zgody na ich przetwarzanie, niestety nie będziemy mogli zrealizować Państwa zamówienia.

W każdej chwili mają Państwo prawo do aktualizacji lub całkowitego usunięcia swoich danych osobowych.

Zapewniamy, że nasza firma przestrzega restryktywnej polityki bezpieczeństwa danych osobowych. Dokładamy wszelkich starań w celu poszanowania Państwa prywatności i podejmujemy wszelkie działania, aby Państwa dane osobowe były bezpieczne.

1. Kto jest administratorem danych osobowych sklep.hemar.com.pl?

Administratorem danych osobowych sklep.hemar.com.pl, czyli odpowiedzialnym za zapewnienie bezpieczeństwa Państwa danym osobowym jest firma:
HEMAR Family Sp. z o.o. Sp.k., z siedzibą w Woli Hankowskiej, ul. Dworska 12, 42-233 Mykanów, zarejestrowana pod nr KRS 0000073407, NIP 5732481160, REGON 151998926

Administrator dokonał zgłoszenia zbioru danych u Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (dalej GIODO).

2. Jak chronimy Państwa dane osobowe?

Administrator równocześnie ze zgłoszeniem w GIODO wdrożył w sklep.hemar.com.pl politykę bezpieczeństwa danych osobowych, która zapewnia skuteczną ochronę Państwa danych osobowych.

Zastosowano środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych zgodne z wymaganiami określonymi w przepisach o ochronie danych osobowych, w tym rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024) oraz wytycznymi Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Administrator dopełnił wszelkich prawem przewidzianych obowiązków w zakresie ochrony danych osobowych.

3. Dlaczego i o jakie dane osobowe prosimy?

Sklep internetowy będzie od Państwa zbierał następujące dane osobowe w przypadku dokonywania zakupów i procesu rejestracji:

imię i nazwisko lub nazwa firmy/instytucji – niezbędne do wystawienia dokumentu sprzedaży i zaadresowania przesyłki;
adres (ulica, numer domu/lub numer domu i lokalu, kod pocztowy i miasto) – niezbędny do zaadresowania przesyłki;
e-mail – niezbędny do logowania do sklep.hemar.com.pl i komunikacji
numer telefonu – niezbędny w przypadku wyboru niektórych metod dostawy (wymagany przez przewoźników).
Dane podane w trakcie rejestracji są przetwarzane wyłącznie przez sklep.hemar.com.pl i nie są wykorzystywane w żaden inny sposób.

W przypadku, kiedy przy składaniu zamówienia wybiorą Państwo dostawę na inny adres niż wskazany przy rejestracji lub składaniu zamówienia, prosimy dodatkowo o podanie:

imię i nazwisko lub nazwa firmy/instytucji – niezbędne do zaadresowania przesyłki;
adres (ulica, numer domu/lub numer domu i lokalu, kod pocztowy i miasto) – niezbędny do zaadresowania przesyłki;
numer telefonu do odbiorcy przesyłki – niezbędny w przypadku wyboru niektórych metod dostawy (wymagany przez przewoźników).

W przypadku, kiedy przy składaniu zamówienia wybiorą Państwo wystawienie dokumentu sprzedaży na inne dane, niż wskazane przy rejestracji lub składaniu zamówienia, prosimy dodatkowo o podanie:

imię i nazwisko lub nazwa firmy/instytucji – niezbędne do wystawienia dowodu sprzedaży;
adres (ulica, numer domu/lub numer domu i lokalu, kod pocztowy i miasto) – niezbędne do wystawienia dowodu sprzedaży;
numer NIP – niezbędny do wystawienia dowodu sprzedaży.

Subskrypcja newslettera

W przypadku subskrypcji newslettera oraz wyrażenia zgody na jego otrzymywanie w procesie rejestracji lub składania zamówienia prosimy jedynie o podanie adresu e-mail, na który przesyłane będę informacje handlowe od Administratora, z których w każdej chwili mogą Państwo zrezygnować logując się na swoje konto w sklep.hemar.com.pl lub klikając link anulujący subskrypcję znajdujący się w stopce każdego newslettera.

Udostępnienie informacji

W celu realizacji umowy sklep internetowy może udostępniać zebrane od Państwa dane do następujących podmiotów: firmy kurierskie, operatorzy systemów płatności. W takich przypadkach ilość przekazywanych danych ograniczona jest do wymaganego minimum. Ponadto, podane przez Państwa informacje mogą zostać udostępnione właściwym organom władzy publicznej, jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.

4. Jakie są Państwa obowiązki?

Sklep internetowy dokłada wszelkich możliwych starań, aby zabezpieczyć Państwa dane i ochronić je przed działaniami osób trzecich. Stosujemy wszelkie niezbędne zabezpieczenia serwerów, połączeń i Witryny w celu ochrony Państwa danych. Wszystkie połączenia związane z wykonywaniem przez Państwa płatności elektronicznych, w przypadku wyboru takiej opcji, będą następować za pośrednictwem bezpiecznego szyfrowanego połączenia. Podjęte przez nas działania mogą okazać się jednak niewystarczające, jeżeli sami nie zachowają Państwo zasad bezpieczeństwa. W szczególności muszą Państwo zachować w poufności login i hasło do Witryny i nie udostępniać ich osobom trzecim. Proszę pamiętać, że sklep internetowy nie będzie zwracał się do Państwa o ich podanie, z wyjątkiem podania ich w trakcie logowania na Witrynie oraz zmiany hasła do konta. W celu uniemożliwienia korzystania z Państwa konta osobom nieuprawnionym prosimy się wylogować po zakończeniu korzystania z Witryny.

5. W jaki sposób możecie Państwo korzystać z przysługujących praw?

Mają Państwo możliwość podglądu i edycji Państwa danych, w każdym czasie, w ramach Witryny, po zalogowaniu się z użyciem adresu e-mail oraz hasła. W sytuacji, gdy zapomną Państwo hasła lub w przypadku wystąpienia innych problemów z logowaniem, prosimy o kontakt pod adresem: hemar@hemar.com.pl. Przysługuje Państwu prawo do żądania informacji o treści przechowywanych na Państwa temat danych, jak również prawo do żądania zmiany, zablokowania lub usunięcia danych, a także prawo do sprostowania błędów, uzupełnienia lub uaktualnienia Państwa danych. Mają Państwo również możliwość wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych w celach marketingowych. Prosimy w tym celu o kontakt pod adresem: hemar@hemar.com.pl.

Inne strony internetowe

W ramach Witryny mogą pojawiać się okresowo linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Witryny i nie są w żaden sposób nadzorowane przez sklep internetowy. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności, z którymi zalecamy zapoznać się. Sklep internetowy nie ponosi odpowiedzialności za zasady postępowania z danymi w ramach tych stron.

6. Jakie dane zbieramy automatycznie podczas korzystania z Witryny?

a. sklep.hemar.com.pl (serwer)

System informatyczny, z którego korzysta sklep.hemar.com.pl automatycznie gromadzi w logach dane związane z urządzeniem, z którego korzystasz łącząc się z Witryną. Dane te gromadzone są jedynie w celach statystycznych i dotyczą: typu urządzenia, systemu operacyjnego, rodzaju przeglądarki internetowej, rozdzielczości ekranu, głębi kolorów, IP, dostawcy usług internetowych, czy adres wejścia na sklep.hemar.com.pl i są wykorzystywane jedynie w procesie optymalizacji sklep.hemar.com.pl w celu zapewnienia jak największej wygody korzystania.

Dane te nie są nigdy łączone z danymi, o których mowa w pkt. 3 i stanowią jedynie materiał do analizy statystycznej i mechanizmów korygowania błędów systemowych.

b. sklep.hemar.com.pl (cookies)

Witryna wykorzystuje technologię „cookies”, czyli plików tekstowych umieszczanych na Państwa urządzeniu, w celu umożliwienia przez sklep.hemar.com.pl rozpoznania i dostosowania Witryny do Państwa potrzeb.

Witryna wykorzystuje cookies do:

zapamiętania zalogowania;
zapamiętania zawartości Państwa koszyka;
zapamiętania Państwa preferencji wyświetlania sklep.hemar.com.pl;
tworzenia statystyk i raportów oglądalności funkcjonowania sklep.hemar.com.pl.
W przypadku, gdy nie zgadzają się Państwo na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies można zablokować ich umieszczenie odpowiednio konfigurując swoją przeglądarkę internetową. Informacje jak to zrobić znajdują się w plikach pomocy danej przeglądarki internetowej. Niestety w przypadku zablokowania plików cookies pochodzących z sklep.hemar.com.pl nie możemy zagwarantować jego poprawnego działania.

Jeżeli zgadzają się Państwo na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies, ale po zakończeniu odwiedzin w sklep.hemar.com.pl chcieliby Państwo je skasować, można to zrobić bez ryzyka a informacja o tym jak, to zrobić znajduje się w plikach pomocy danej przeglądarki internetowej.

c. Google Analytics (cookies)

Google Analytics wykorzystuje technologię „cookies”, czyli plików tekstowych umieszczanych na Państwa urządzeniu, w celu umożliwienia przeanalizowania przez sklep.hemar.com.pl źródeł ruchu i sposobu, w jaki odwiedzający korzystają z niego.
Google gromadzi na swoich serwerach dane pozyskane z umieszczania na urządzeniach plików cookies i korzysta z tych informacji w celu tworzenia raportów i świadczenia innych usług związanych z ruchem i korzystaniem z Internetu.
Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązana to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Google.

Dane te nie są nigdy łączone z danymi, o których mowa w pkt. 3 i stanowią jedynie materiał do analizy statystycznej i mechanizmów korygowania błędów systemowych.

Jeżeli nie zgadzają się Państwo na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies można zablokować ich umieszczenie odpowiednio konfigurując swoją przeglądarkę internetową. Informacje jak to zrobić znajdują się w plikach pomocy danej przeglądarki internetowej. Niestety w przypadku zablokowania plików cookies Google nie możemy zagwarantować poprawnego działania sklep.hemar.com.pl.
Jeżeli zgadzają się Państwo na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies Google, ale po zakończeniu odwiedzin w sklep.hemar.com.pl chcieliby Państwo je skasować, można to zrobić bez ryzyka a informacja o tym jak to zrobić znajduje się w plikach pomocy danej przeglądarki internetowej.

d. Google AdWords (cookies)

Google AdWords wykorzystuje technologię „cookies”, czyli plików tekstowych umieszczanych na Państwa urządzeniu, w celu umożliwienia przez sklep.hemar.com.pl oceny poprawności i skuteczności prowadzonej działalności reklamowej z wykorzystaniem sieci AdWords.
Google gromadzi na swoich serwerach dane pozyskane z umieszczania na urządzeniach plików cookies i korzysta z tych informacji w celu tworzenia raportów i świadczenia innych usług związanych z ruchem i korzystaniem z Internetu.
Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązana to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Google.

Dane te nie są nigdy łączone z danymi, o których mowa w pkt. 3 i stanowią jedynie materiał do analizy statystycznej i mechanizmów korygowania błędów systemowych.

Jeżeli nie zgadzają się Państwo na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies można zablokować ich umieszczenie odpowiednio konfigurując swoją przeglądarkę internetową. Informacje jak to zrobić znajdują się w plikach pomocy danej przeglądarki internetowej. Niestety w przypadku zablokowania plików cookies Google nie możemy zagwarantować poprawnego działania sklep.hemar.com.pl.

Jeżeli zgadzają się Państwo na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies Google, ale po zakończeniu odwiedzin w sklep.hemar.com.pl chcieliby Państwo je skasować, można to zrobić bez ryzyka a informacja o tym jak to zrobić znajduje się w plikach pomocy danej przeglądarki internetowej.

7. Zmiana polityki bezpieczeństwa sklep.hemar.com.pl

Witryna zastrzega sobie prawo zmiany polityki prywatności, o ile będzie wymagać tego obowiązujące prawo, ulegną zmianie warunki technologiczne funkcjonowania Witryny lub zmiana będzie wprowadzać standard wyższy od minimum wymaganego prawem.

8. Kontakt

Sklep.hemar.com.pl kontaktuje się z Państwem korzystając z podanego e-maila, a tylko w szczególnych sytuacjach korzystamy z podanego przez Państwa numeru telefonu.

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości co do polityki prywatności i bezpieczeństwa Państwa danych osobowych zachęcamy do kontaktu pod naszym numerem telefonu: +48 34 328 70 99 lub e-mail: hemar@hemar.com.pl.

W przypadku chęci aktualizacji lub usunięcia Państwa danych osobowych, o ile nie możesz lub nie chcesz zrobić tego samodzielnie, prosimy o kontakt pod naszym numerem telefonu: +48 34 328 70 99 lub e-mail: hemar@hemar.com.pl.

W powyższych sprawach można również korespondować z nami pod adresem:
HEMAR Family Sp. z o.o. Sp.k., ul. Dworska 12, 42-233 Mykanów.

 

Zresetuj ustawienia cookies

 

INFORMACJA O PRYWATNOŚCI PLIKÓW COOKIES

Ta strona korzysta z plików cookie, aby poprawić wrażenia podczas przeglądania witryny. Część plików cookies, które są sklasyfikowane jako niezbędne, są przechowywane w przeglądarce, ponieważ są konieczne do działania podstawowych funkcji witryny.

Używamy również plików cookies stron trzecich, które pomagają nam analizować i zrozumieć, w jaki sposób korzystasz z tej witryny. Te pliki cookies będą przechowywane w przeglądarce tylko za Twoją zgodą. Możesz również z nich zrezygnować, ale rezygnacja z niektórych z tych plików może mieć wpływ na wygodę przeglądania.

Klikając „Przejdź do serwisu” udzielasz zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych dotyczących Twojej aktywności na naszej stronie. Dane są zbierane w celach zgodnych z naszą polityką prywatności oraz polityką cookies. Zgoda jest dobrowolna. Możesz jej odmówić lub ograniczyć jej zakres klikając w "Preferencje cookies".

W każdej chwili możesz modyfikować udzielone zgody w zakładce: informacje i regulaminy — zresetuj ustawienia cookies.

RODZAJE PLIKÓW COOKIES UŻYWANYCH NA NASZEJ STRONIE

Dane są zbierane w celach zgodnych z naszą polityką prywatności. Zgoda jest dobrowolna. Możesz jej odmówić lub ograniczyć jej zakres.

W każdej chwili możesz modyfikować udzielone zgody w zakładce: informacje i regulaminy — zresetuj ustawienia cookies.

Niezbędne

Przyczyniają się do użyteczności strony poprzez umożliwianie podstawowych funkcji takich jak nawigacja na stronie i dostęp do bezpiecznych obszarów strony internetowej. Strona internetowa nie może funkcjonować poprawnie bez tych ciasteczek.

Statystyczne

Pomagają zrozumieć, w jaki sposób różni Użytkownicy Serwisu zachowują się na stronie, gromadząc i zgłaszając anonimowe informacje.

Marketingowe

Marketingowe pliki cookie stosowane są w celu śledzenia użytkowników na stronach internetowych. Ich celem jest wyświetlanie reklam, które są istotne i interesujące dla poszczególnych Użytkowników, a tym samym bardziej cenne dla wydawców, reklamodawców i strony trzecie (np. Google, Facebook).